Živinoreja

Živinoreja

Na kmetiji imamo od 20 do 25 krav, od 20 do 30 prašičev in okoli 30 kokoši. Obdelujemo 14 hektarjev, 13 hektarjev je gozda. Oddaja mleka je za našo kmetijo osnovnega pomena, saj je živinoreja naša primarna dejavnost. Tako lahko tudi zagotovimo domače izdelke za postrežbo gostom.